Bredaseweg 108a
4902 NS Oosterhout
T 0162-210213
E info@donmail.nl  
W www.donmail.nl
    
Disclaimer
© 2012 copyright Donmail Culturele Publicaties |Disclaimer | Webrealisatie Chrissy’s Card Company
 
intro
portfolio
werkwijze
speciale
producten
contact
Wat
Werkwijze
Speciale producten
Portfolio
Contact
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Aan
deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te
wijzigen naar eigen inzicht.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter
situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties
vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te aten zijn. Donmail Culturele Publicaties
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid
van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Donmail Culturele Publicaties of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan Donmail Culturele Publicaties. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming door Donmail Culturele Publicaties.